Sagax sänker utdelningsförslag

Fastighetsbolaget Sagax sänker sitt utdelningsförslag rörande stamaktier av serie A och B från 1:30 kronor per aktie till 0:65 kronor per aktie.
Sagax huvudkontor på Engelbrektsplan i Stockholm.

Justeringen av utdelningsförslaget föranleds av den ökade osäkerhet som covid-19 medför.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget dock uppger att påverkan på Sagax hittills har varit begränsad.

Utdelningsförslaget om 2:00 kronor per stamaktie av serie D och per preferensaktie kvarstår oförändrat.

“Covid-19:s påverkan på bolaget kommer att bero på hur snabbt och på vilken nivå som ekonomin stabiliseras. Styrelsen har därför som försiktighetsåtgärd justerat utdelningsförslaget beträffande stamaktier av serie A och B”, skriver Sagax.

Ytterligare utdelning om 0:65 kronor per stamaktie av kan komma att föreslås vid en extra bolagsstämma i höst om så bedöms lämpligt, heter det.

Sagax uppger att bolagets fastighetsportfölj är koncentrerad till industri- och lagerfastigheter, samt att exponeringen mot särskilt utsatta sektorer såsom hotell, restaurang och besöksnäring är låg.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick den 31 mars till 95,3 procent. Sagax genomsnittliga hyresförluster understeg under den senaste tioårsperioden 0,1 procent av hyresintäkterna.

“Den negativa makroekonomiska utvecklingens påverkan på Sagax hyresgäster är dock oundviklig. Sagax har under de senaste veckorna bistått enskilda hyresgäster och medgivit justering av betalningsperiodicitet från kvartals- till månadsbetalning avseende 11 procent av hyresintäkterna för det andra kvartalet 2020”, meddelar bolaget.

Efter i genomsnitt 6 affärsdagar från senaste förfallodatum hade Sagax erhållit sammanlagt 95 procent av de förfallna hyresintäkterna i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Spanien.

Av Sagax hyresintäkter är 13 procent hänförliga till bolagets verksamhet i Frankrike.

“Efter 6 affärsdagar från förfallodatum hade 67 procent av den franska fastighetsportföljens hyror erhållits (71 procent vid samma tidpunkt föregående kvartal). Frankrike har infört temporär lagstiftning som påverkar förutsättningarna för Sagax att erhålla hyresinbetalningar i tid. Lagstiftningen påverkar dock inte Sagax rätt till avtalsenlig hyra”, skriver bolaget.

Sagax-koncernens likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter uppgick den 31 mars till 4.538 miljoner kronor, varav 1.740 miljoner kronor i likvida medel.

“Sagax har ingen bank- eller obligationsfinansiering med förfall under 2020”, framhåller fastighetsbolaget.

Avtalade men ännu ej tillträdda förvärv uppgick vid utgången av det första kvartalet till 205 miljoner kronor. Pågående investeringar i befintligt bestånd beräknas uppgå till 427 miljoner kronor under år 2020, enligt bolaget.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här