SBAB: Boräntorna kommer stiga snabbare än väntat

De längre bundna boräntorna väntas stiga och Riksbanken väntas höja reporäntan tidigare än väntat, vilket kommer dra upp de rörliga boräntorna. Det skriver SBAB i sin nya prognos.
SBAB:s Robert Boije.
SBAB:s Robert Boije.

En tro på stigande amerikansk inflation i kölvattnet av omfattande stödåtgärder har lyft amerikanska och globala långräntor. Det syns även i räntan på femåriga svenska bostadsobligationer och de tioåriga swapräntorna. Dock har räntan på de tvååriga bostadsobligationerna gått ned något. Det skriver SBAB i Boräntenytt, där en prognos görs över de framtida boräntorna.

”I likhet med de bedömningar som görs på räntemarknaden i stort, bedömer vi att de långa bundna räntorna nu är på väg upp något snabbare än väntat. Det drar med sig även de långa boräntorna”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Terminsräntorna på swapmarknaden indikerar samtidigt en höjning av reporäntan redan vid årsskiftet 2022/23, skriver SBAB.

”Vår bedömning är nu att reporäntan kan komma att höjas med 0,25 procentenheter redan runt halvårsskiftet 2023. Det är betydligt tidigare än vi tidigare trott och kommer – om vi får rätt – leda till att även den rörliga boräntan höjs snabbare än väntat. Fortsatt mycket låga inflationsutfall framöver kan möjligen ändra på detta”, säger Robert Boije.

SBAB ser samtidigt en risk för stigande riskpremier till följd av omfattande statsfinansiella problem.

FI: Nya låntagare tar allt större bolån

”Om vi skulle hamna i en sådan situation kan Riksbanken komma att sänka reporäntan till negativa tal igen. Utrymmet för hur mycket reporäntan kan sänkas är dock begränsat, liksom möjligheten för Riksbanken att köpa ytterligare statsobligationer i syfte att sänka långräntorna. De – jämfört med många andra länder – goda svenska statsfinanserna bör samtidigt utgöra en motvikt mot stigande riskpremier i Sverige”, säger Robert Boije.

Boräntorna med en bindningstid på mellan ett och fem år har justerats upp med 2–3 tiondelars procentenhet i januari 2024. Den rörliga boräntan (3-månaders) väntas stiga till 2,2 procent till januari 2024. Det är en upprevidering sedan föregående prognos

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.