SBAB ökade rörelseresultatet under tredje kvartalet

Statliga bolånejätten SBAB redovisar ökande intäkter under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.
SBAB
Foto: Sebastian Davidsson / SvD / TT
De totala intäkterna uppgick till 1 008 miljoner kronor (942).

Räntenettot uppgick till 1 025 miljoner kronor (945).

Provisionsnettot blev 2 miljoner kronor (-3).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 657 miljoner kronor (632).

Kreditförlusterna uppgick till 5 miljoner kronor (4).

Rörelseresultatet blev 662 miljoner kronor (636).

”Marknadsklimatet för bostadsfinansiering och bostadstjänster var under tredje kvartalet sammantaget fortsatt gott. Dock präglades bolånemarknaden av en allt hårdare konkurrens vilket dämpade vår marknadsandelsutveckling trots relativt god volymtillväxt. Inom fastighetsutlåning för flerbostadshus fortsatte vi att ta marknadsandelar”, kommenterar VD Klas Danielsson.

SBAB-chefen kommenterar även Booli.

”Boolis marknadsposition har stärkts under niomånadersperioden eftersom Booli tar en större andel av trafiken på marknaden för bostadssök, på grund av att Boolis samlade utbud av bostäder till salu är nästan dubbelt så stort som Hemnets.”

SBAB, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Intäkter 1 008 942 7,0%
Räntenetto 1 025 945 8,5%
Provisionsnetto 2 -3
Rörelseresultat före kreditförluster 657 632 4,0%
Kreditförluster 5 4 25,0%
Rörelseresultat 662 636 4,1%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.