SBB ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget SBB redovisar en fördubbling av hyresintäkterna och en flerdubbling av förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
SBB:s Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Foto: SBB

Hyresintäkterna steg till 1 253 miljoner kronor (596), en ökning med 110,2% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 810 miljoner kronor (362), en ökning med 123,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet klättrade till 873 miljoner kronor (137), en ökning med 537% mot föregående år.

I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 miljoner kronor (-280).

Resultatet före skatt var 4 199 miljoner kronor (1 611). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 3 294 miljoner kronor (1 317), upplösning goodwill vid försäljning av fastigheter med -29 miljoner kronor (0) och värdeförändringar på finansiella instrument med 61 miljoner kronor (157).

Resultatet efter skatt blev 3 350 miljoner kronor (1 287), en ökning med 160,3% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,29 kronor (1,51), vilket innebär en ökning med 51,7% mot föregående år.

Det långsiktigta substansvärde, EPRA NRV, steg till 28,21 kronor per aktie (20,04) vid årsskiftet, en ökning med 40,8%.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 krona (0,60) per A- och B-aktie, en höjning med 66,7% samt en utdelning på 2,00 kronor (2,00) per D-aktie att delas ut kvartalsvis.

”SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner”, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Vidare framhåller han att förvaltningsresultatet ökade med 284% för 2020 jämfört med 2019.

”Vår bedömning är att vi har uppfyllt nyckeltalen för BBB+ rating och vi fortsätter att sänka den genomsnittliga räntan som vid utgången av perioden var 1,31% (1,76). Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie”, fortsätter Ilija Batljan.

SBB, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 1 253 596 110,2%
Driftöverskott 810 362 123,8%
Förvaltningsresultat 873 137 537,2%
Resultat före skatt 4 199 1 611 160,6%
Nettoresultat 3 350 1 287 160,3%
Resultat per aktie, kronor 2,29 1,51 51,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 28,21 20,04 40,8%
Utdelning per aktie, kronor 1,00 0,60 66,7%