SCA prickar prognoserna

Pappers- och hygienföretaget redovisar ett justerat rörelseresultat som nådde upp till analytikernas prognoser.

Pappers- och hygienföretaget SCA redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.035 miljoner kronor (2.625) för det tredje kvartalet 2014.

Förväntningarna låg på 3.034 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikernyhet. Utfallet är således i linje med förväntningarna.

De jämförelsestörande posterna uppgår till -108 miljoner kronor, netto (-233). Analytikernas genomsnittsprognos var här -114 miljoner kronor.

Resultatet inkluderar 6 miljoner kronor i skogsbytesvinster (7).

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 2.927 miljoner kronor (2.392), jämfört med väntade 2.920 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,4 procent justerat (11,4) respektive 11,0 procent (10,4) på rapporterad nivå. Här väntades 11,6 respektive 11,2 procent.

Resultatet före skatt blev 2.658 miljoner kronor (2.109) på rapporterad nivå, att ställa mot förväntningar om 2.651 miljoner.

Nettoresultatet blev 1.883 miljoner kronor (1.449), motsvarande 2,68 kronor per aktie (2,06). Väntat var 1.865 miljoner kronor respektive 2,66 kronor per aktie.

Omsättningen blev 26.594 miljoner kronor (23.002). Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat en omsättning på 26.175 miljoner.

Den organiska omsättningstillväxten (exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar) var +10 procent mot samma period i fjol.

Omräkning är gjord för tidigare perioder med anledning av nya och ändrade IFRS standarder och regler avseende koncernredovisning och samarbetsarrangemang.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.