Scandic Hotels beläggning i linje med prognos

Hotelloperatören Scandic Hotels hade i december en genomsnittlig beläggningsgrad på 15 procent med fortsatt svag efterfrågan på samtliga marknader. De pågående hyresförhandlingarna har hittills resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt 850 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Scandic Continental vid Klarabergsviadukten. Foto: Alexandra Bengtsson / SvD / TT
Beläggningsgraden på 15% i december innebär en beläggningsgrad för det fjärde kvartalet på omkring 23% , vilket är i linje med bolagets prognos från 8 december. Efterfrågan har varit fortsatt svag på samtliga marknader och har påverkats av skärpta myndighetsrestriktioner. Ungefär hälften av Scandics hotell har varit stängda över jul och nyårshelgerna, vilket haft en viss negativ effekt på beläggningsgraden i december och i början av januari.

Enligt Benchmarking Alliance sjönk marknadens RevPAR, intäkten per tillgängligt hotellrum, med mellan 59 och 72% i de nordiska länderna under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Scandics tillgängliga likviditet uppgick vid årsskiftet till 1,9 miljarder kronor.

Baserat på nuvarande bokningsläge förväntas genomsnittlig beläggningsgrad uppgå till 15% i januari. Även om Scandic räknar med en gradvis ökning under de kommande månaderna, förväntas beläggningen vara på en fortsatt låg nivå under det första kvartalet.

Förhandlingar med hyresvärdarna har resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner om totalt 850 miljoner kronor. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna gäller främst för 2020 till 2022 varav mer än hälften gäller för 2021. Scandic anser att ytterligare hyresreduktioner är nödvändiga för att kunna hantera rådande marknadsläge och har pågående förhandlingar med ett flertal fastighetsägare.

”Efter att coronakrisen inträffade har Scandic på kort tid mer än halverat kostnadsbasen, exklusive hyror. Med låga kostnader, en marknadsledande position och effektiv operationell modell har Scandic alla förutsättningar att vara den mest konkurrenskraftiga och attraktiva partnern för hotellfastighetsägarna i Norden”, skriver bolaget.

Scandics bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari, klockan 07.30.