Scania ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Lastbilstillverkaren Scania ökade såväl omsättningen som resultatet under det tredje kvartalet.
Traton, Scania
Omsättningen steg 9,6% till 3 096 miljoner euro (2 825).

Rörelseresultatet blev 238 miljoner euro (198), med en rörelsemarginal på 7,7% (7,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 238 miljoner euro (247), med en justerad rörelsemarginal på 7,7% (8,7).

Orderingången landade på 25 023 fordon (25 934), en minskning med 3,5% mot föregående år. Försäljningen av fordon steg till 18 006 stycken (17 298).

Scania ingår i Traton.

Scania, MEUR Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Orderingång 25 023 25 934 -3,5%
Nettoomsättning 3 096 2 825 9,6%
Rörelseresultat 238 198 20,2%
Rörelsemarginal 7,7% 7,0%
Rörelseresultat, justerat 238 247 -3,6%
Rörelsemarginal, justerad 7,7% 8,7%