Scanias vd: ”Europa är stabilt”

Det finns inga tecken på vikande konjunktur i Europa det närmaste halvåret, säger Scanias vd Henrik Henriksson till Affärsvärlden i samband med Tratons börsdebut på fredagen.

Vad betyder det för Scania att ni nu är en del av ett noterat lastbilsföretag?

– Det viktiga för Scania är att vi är en del av Traton och på smart sätt kan samarbeta kring utveckling av ny teknik. Det sker inom tre områden: drivlinor – motor, växellådor och axlar -, elektrifiering genom batterier och elmotorer, samt inom autonoma fordon. Vi kan dela kostnader och få ut tekniken snabbare till våra kunder, vilket i sin tur gör våra kunder mer lönsamma. Börsnoteringen är ett naturligt steg i den resa som Traton gör och innebär att vi blir mer oberoende från Volkswagen och kan fokusera mer på tunga fordon.

Kommentarerna inför noteringen har varit kritiska i Sverige, ”Scania är bra men på köpet får man tyskt skräp”, vad säger du om det?

– Traton har investerat tungt i produkter och tjänster. Scania ligger först i kön och har ställt om till ett nytt lastbilprogram och nu kommer skördetiden för Scania. MAN gör nu samma sak, det tar ett till två år för dem att köra in sitt nya lastbilsprogram. Efter det kan de också börja skörda. Men MAN har också redan lyft sig från 2 procents marginal till runt 4 till 5 procent. I ett tredje steg kan vi gemensamt börja dra nytta av synergierna från de gemensamma plattformarna. 

 Så det är en orättvis kritik?

– Jag tror man måste se det här på mycket längre sikt. Man ska också komma ihåg att vi tillsammans har en väldigt stark marknadsposition i Europa och Latinamerika, men behöver växa mer i Asien.

Traton har som mål att samarbeten mellan koncernens lastbilstillverkare ska ge effektiviseringar på 7 miljarder kronor. Synergier brukar ofta vara bättre på papper än i verkligheten. Vad talar för att det lyckas?

– De första synergierna börjar vi redan se i form av inköp. De långsiktiga synergierna är de tre plattformarna. I två av dem, elektrifiering och autonoma fordon, börjar på vi ett blankt papper. Det finns ingen etablerad produktstruktur som skapar begränsningar, så där ser det ljust ut. I drivlinor har vi hittat ett smart sätt att samarbeta, där vi jobbar tillsammans i basen.  Men det viktiga för mig är synergierna på intäktssidan, samarbetet gör att vi kan få fram ny teknik snabbare till kunderna, viket skapar kundvärde.

Hur mår Scania idag? Har ni kommit ur kassaflödes- och produktionsproblemen från det nya lastbilsprogrammet?

– Vi har hållit på i två och ett halvt år att ställa om, men från första april producerar vi bara en typ av lastbil.  Resultatet från första kvartalet, med 11,7 procents rörelsemarginal, visar att vi är på väg uppåt. Utan dubbla program kan vi ta bort flaskhalsar och störningar från leveranskedjan vilket har en positiv påverkan på kassaflödet. Den nya lastbilen älskas också av kunderna för sin kvalitet och låga bränsleförbrukning. Inom produktkostnader har vi fortsatt lite att jobba på, det tar längre tid. Målet är att ha en marginal på 12 procent över en konjunkturcykel.

Men kanske tonar nya hot upp sig nu, orderingången minskade i Europa/Euroasien första kvartalet. Är lastbillskonjunkturen på väg utför?

– Det råder osäkerhet i Asien och Ryssland, medan Latinamerika har haft en bra start på 2019. För Europa är vår bedömning att det är stabilt det närmaste halvåret, vi tittar framför allt på begagnatpriser och begagnathandel. Totalt sett för Scania gör vi samma bedömning som i början av 2019, att det ser stabilt ut jämfört med 2018.

Varför ska en småsparare äga Tratonaktier?

– Man kommer in bra timingmässigt. Traton har gjort stora investeringar och nu kommer skördetiden i olika steg. Först kommer Scania, MAN går igenom en omställning nu och kommer sedan att gasa, i tredje steget kommer skördetiden från teknikutvecklingen. Jag tycker att man som investerare i Traton ska vara långsiktig.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.