SEB öppnar för ytterligare aktieåterköp nästa år

Storbanken SEB kan komma att göra ytterligare aktieåterköp efter att ha aviserat planer på återköp för 2,5 miljarder kronor fram till slutet av mars.
Att banken inte valde att öka storleken på återköpen, då man har utrymme i balansräkningen för detta, beror på att man ville gå framåt med ett välbalanserat tillvägagångssätt på medellång sikt. Med det sagt är de aviserade återköpen inte gällande för hela kommande året, sade ledningen under rapportsamtalet.

Svaret kom på en fråga från en analytiker som sade att många kritiserat storleken på återköpen och undrade ifall banken ville vänta tills nästa år med besked om fler återköp.

SEB:s aviserade återköp av A-aktier drar igång den 21 oktober och kan pågå som senast till 21 mars 2022.