Securitas vinst långt under förväntan

Säkerhetsbolaget Securitas redovisar en rapport för fjärde kvartalet där både omsättningen och vinst kommer in sämre än väntat. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.
Securitas
Securitas har 370 000 anställda

Omsättningen sjönk 6,3% till 26 477 miljoner kronor (28 257). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 27 181. Organisk tillväxt var 1% (2), driven av Security Services North America.

Ebita-resultatet uppgick till 1 404 miljoner kronor (1 497), väntat 1 357, med en ebita-marginal på 5,3% (5,3).

Rörelseresultatet blev 856 miljoner kronor (1 318). Rörelsemarginalen var 3,2% (4,7).

Resultatet före skatt var 738 miljoner kronor (1 178).

Resultatet efter skatt blev 524 miljoner kronor (872), analytikerkonsensus 739.

Resultat per aktie hamnade på 1,45 kronor (2,38).

I utdelning föreslås 4,00 kronor (4,80), väntat 4,80.

”Vi har beslutat att lämna 11 mindre länder där vi bedömer att nuvarande och framtida affärsmöjligheter är begränsade. Vi har redan nu lämnat eller är nära att lämna nio länder och förväntar oss att detta är slutfört mot mitten av 2021”, säger VD Magnus Ahlqvist.

Securitas, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 26 477 27 181 -2,6% 28 257 -6,3%
EBITA 1 404 1 357 3,5% 1 497 -6,2%
EBITA-marginal 5,3% 5,0% 5,3%
Rörelseresultat 856 1 318 -35,1%
Rörelsemarginal 3,2% 4,7%
Resultat före skatt 738 1 178 -37,4%
Nettoresultat 524 739 -29,1% 872 -39,9%
Resultat per aktie, kronor 1,45 2,38 -39,1%
Utdelning per aktie, kronor 4,00 4,80 -16,7% 4,80 -16,7%

Konsensusdata från Factset