Sex aktieråd från Börsveckan

Köp Bure och teckna Flexqube, men avvakta Ratos, Alltele, Recipharm och Insplanet. Det skriver Börsveckan.

Flexqube, som tillverkar industrivagnar, genomför en nyintroduktion på First North i december. Teckningskursen ligger på 30 kronor per aktie. Börsveckan anser att det är värt att teckna, trots hög risk. Det skriver skriver Privata Affärer och Dagens PS.

Vidare ger Börsveckan rekommendationen köp för investmentbolaget Bure. Hög substansrabatt, stark balansräkning och bra tillväxtförutsättningar ligger till grund för rekommendationen.

För investmentbolaget Ratos blir dock rådet avvakta då bolaget har en låg avkastning på eget kapital.

Även Alltele får rekommendationen avvakta. Detta då de brottas med en påtaglig marginalpress och en klen tillväxttakt.

Även läkemedelskontraktstillverkaren Recipharm får fortsatt rekommendationen avvakta. Bolaget har problem i den svenska verksamheten och lönsamhetshöjande åtgärder står på agendan. Aktien har sjunkit omkring 30 procent sedan Börsveckans avvakta-råd för ett år sedan och det finns ingenting som får Börsveckan att ändra på rådet.

Även för jämförelsesajten Insplanet består rekommendationen avvakta. Detta då det finns frågetecken kring bolagets konkurrensfördelar samt lönsamhetspotentialen på lång sikt.

Börsveckan behåller aktieportföljen oförändrad.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.