Självhjälpscase på rätt väg

ANALYS Medicinteknikbolaget rusade på förra veckans kvartalsrapport, men aktien borde ha mer att ge.

KÖP Kursreaktionen i samband med förra veckans kvartalsrapport – +16 procent – ska ses i ljuset av att Getinge inför rapporten dels hade cirka 2 procent av aktierna blankade, dels att analytikerna varit väldigt skeptiskt inställda, med nära 50 procent negativa rekommendationer, enligt Factset.

Efter kvartalsrapporten framstår Getinge numera som ett lovande turnaroundcase, där flera pilar pekar i rätt riktning. Först och främst har den organiska ordertillväxten har återvänt. Lägg därtill att lönsamheten börjat vända upp på allvar, om än från låga nivåer. Under tredje kvartalet stärktes Getinges justerade ebita-marginal med flera procentenheter, från 7,7 procent i fjol till 10,9 procent, inte minst drivet av en stärkt bruttomarginal.

Getinge verkar i en bransch präglad av stabil tillväxt, god lönsamhet och höga värderingsmultiplar. Såväl bolagets lönsamhetshistorik, nuvarande bruttomarginal som konkurrenternas nuvarande lönsamhet indikerar en uppenbar marginalpotential. Flera år med ständiga besvikelser har gjort att marknaden, inte utan fog, är skeptiskt inställda till Getinges förmåga att återställa lönsamheten. En återställd lönsamhet i Getinge är långtifrån inprisat i aktiekursen.

På en relativt dyr börs och sent i konjunkturcykeln framstår ett ”självhjälpscase” i en ocyklisk och välmående bransch som klart intressant. Affärsvärlden gillar förutsättningarna och trycker på den långsiktiga köpknappen.

Detta är en korversion av Turnaround äntligen på rätt väg. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.