Skilda uppfattningar kring Ericsson efter briefing med investerare

Ericsson höll under måndag eftermiddag en briefing med analytiker. Denna leddes av finanschefen och IR-chefen och har lett till skilda uppfattningar i synen på bolaget från Kepler Cheuvreux och Nordea.
Ericssons huvudkontor i Kista. Foto: Foto: Fredrik Sandberg/TT
Kepler anser att det var en positiv briefing.

”Utsikterna för de kommande kvartalen är fortsatt stödjande, den långsiktiga strategin är trovärdig och ledningen verkar mycket bra”, skriver Kepler som upprepar köp med riktkursen 120 kronor.

Nordea däremot var inte lika övertygade. Storbanken har sänkt aktien till neutral rekommendation efter den starka Q3-rapporten. Detta har gjorts av tre skäl: 1) man räknar inte med upprevideringar av de utestående målen 2020-2022; 2) en försäljnings- och marginaltopp håller på att närma sig för Networks och 3) man ser materiella risker relaterade till Kina under 2021 samt ett starkare konkurrenslandskap och IPR-licensverksamhet.

”Även om dessa riskfaktorer togs upp i går ser vi inte utrymme för någon väsentlig förstärkning av aktiekursen innan Ericsson tagit itu med dem genom en faktisk affär i Kina eller på IPR-licensfronten”, skriver Nordea.