Skingsley: Stark återhämtning med svagt inflationstryck under sommaren

Det har varit en stark återhämtning med svagt inflationstryck under sommaren. Det säger förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon i dag inledde Danske Banks Group Treasurer-seminarium med en uppsummering av sommarens ekonomiska utveckling, enligt ett pressmeddelande.
Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
”Å ena sidan växer svensk ekonomi nu lite snabbare och inflationen har blivit något högre än vår prognos i juli. Å andra sidan är inflationstrycket fortsatt svagt och osäkerheten kring pandemin får sägas ha ökat”, kommenterar hon och forsätter.

”Vi konstaterade vid vårt penningpolitiska möte i juli att det krävs en uthållighet i penningpolitiken för att inflationen varaktigt ska vara nära 2 procent. Vid vårt nästa möte, i slutet av september, får vi väga samman den information som kommit fram tills dess och bedöma hur penningpolitiken på bästa sätt bidrar till en god ekonomisk utveckling och ett fortsatt förtroende för inflationsmålet”, kommenterar Skingsley.