Sobi ökade rörelseresultatet som väntat

Läkemedelsbolaget Sobi redovisar siffror som är i linje med de preliminära siffror som tidigare presenterats och bolaget upprepar helårsprognosen.
Omsättningen steg 42,1 procent till 4 639 miljoner kronor (3 265). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 630.

Ebita-resultatet uppgick till 2 173 miljoner kronor (1 509), väntat 2 172, med en ebita-marginal på 46,8 procent (46,2).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 2 173 miljoner kronor (1 471).

Rörelseresultatet blev 1 698 miljoner kronor (1 227), väntat rörelseresultat var 1 703. Rörelsemarginalen var 36,6 procent (37,6).

Resultatet före skatt var 1 557 miljoner kronor (1 154), analytikerkonsensus 1 610.

Resultatet efter skatt blev 1 182 miljoner kronor (903), analytikerkonsensus 1 268.

Resultat per aktie hamnade på 4,02 kronor (3,14).

Sobi upprepar utsikterna för 2020. Bolaget spår intäkter om 15-16 miljarder kronor och ett ebita-resultat om 5,5-6,3 miljarder.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här