Spotifys kursfall lyfter resultatet

Musikstreamingföretaget Spotify redovisar ett högre rörelseresultat än väntat för det tredje kvartalet 2019 efter att bolagets finansiella intäkter ökat kraftigt i kvartalet.

Rörelseresultatet på 54 miljoner euro var högre än snittestimatet från 15 analytikers prognoser som Infront Data sammanställt inför rapporten, som var ett justerat rörelseresultat på -20,8 miljoner euro.

Spotify konstaterar att raden för finansiella intäkter uppgick till 226 miljoner euro i kvartalet, vilket var den enskilt mest avgörande posten för att lyfta resultatet över förväntningarna.

Resultatet var även högre än bolagets egen prognos som låg på ett intervall om -78 till +2 miljoner euro och angavs i rapporten för det andra kvartalet 2019.

Spotifys intäkter uppgick till 1,73 miljarder euro, att jämföra med snittestimatet på 1,72 miljarder euro, enligt Infront Data. Bolagets egen guidning var intäkter på 1,57-1,77 miljarder euro för tredje kvartalet.

Intäktsraden ”finansiella intäkter”, som bidrog med 226 miljoner euro till Spotifys resultat i tredje kvartalet, hade främst att göra med aktiens svaga utveckling under perioden.

Under kvartalet föll Spotifyaktien med drygt 21 procent, vilket bidrog positivt till bolagets resultat bland annat på grund av lägre sociala avgifter kopplade till personaloptioner.

”Aktiekursens utveckling och de tillhörande sociala avgifterna var en betydande faktor bakom att förväntningarna överträffades, men vi skulle ha varit lönsamma även utan denna påverkan”, skriver Spotify i rapporten.

Resultatet före skatt upp gick till 270 miljoner euro, mot väntade -34,6 miljoner, och nettoresultatet blev 241 miljoner euro, mot förväntade -38,4 miljoner. Resultatet per aktie efter utspädning blev 0:36 euro – här var förväntningarna -0:21 euro enligt Infront Datas sammanställning.

Antalet premiumabonnenter steg till 113 miljoner, jämfört med snittestimatet på 113 miljoner stycken. Här låg Spotifys guidning på 110-114 miljoner premiumabonnenter.

Bruttomarginalen i tredje kvartalet låg på 25,5 procent, att jämföra med snittestimatet på 24,6 procent.

Antalet månatligt aktiva gratiskunder i kvartalet var 141 miljoner, mot förväntade 132 miljoner.

Aktien steg med omkring 2 procent i den tidiga amerikanska förhandeln.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.