Spotlight spår fler nynoteringar i år än 2020

Finanskoncernen Spotlight Group redovisar ökade intäkter och resultat i första kvartalet 2021.
Spotlights VD Peter Gönczi.
Peter Gönczi.

Nettoomsättningen steg 35,7% till 42,0 miljoner kronor (30,9).

Rörelseintäkterna steg 38,5% till 38,1 miljoner kronor (27,5).

Rörelseresultatet blev 7,7 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 18,3% (4,0).

Resultatet efter skatt blev 6,1 miljoner kronor (1,0), en ökning med 510,0% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,19 kronor (0,21), vilket innebär en ökning med 466,7% mot föregående år.

Bolaget lämnade i slutet av mars en omvänd vinstvarning för det första kvartalet. Resultatet före skatt beräknades då till cirka 7,5 miljoner kronor och nettoomsättningen till cirka 40 miljoner kronor.

”Som vi kunde meddela genom en omvänd vinstvarning redan för några veckor sedan blev det första kvartalet bra. Till och med riktigt bra. Samtliga verksamheter inom Spotlight Group visade en stark tillväxt och god utveckling. Jämfört med samma kvartal förgående år uppgick tillväxten till 35,7% och rörelseresultatet steg till 7,7 miljoner kronor. Givetvis gynnades vi av en i dagsläget stark finansmarknad där en aktiv aktiehandel ger medvind åt vår största verksamhet Spotlight Stock Market. En hög aktivitet även på finansierings- och transaktionsmarknaden har gett goda förutsättningar för alla delar av koncernen. De positiva Q1-siffrorna är dock långt ifrån endast ett resultat av ett starkt marknadsklimat. Vi ser också mycket positiv effekt av de förändringar och nysatsningar vi gjort inom koncernen. De har frigjort energi i organisationen och öppnat nya affärsmöjligheter. Exempelvis har såväl emissionsinstitutet Nordic Issuing som kommunikationsbyrån Shark Communication fått en flygande start med god orderingång och hög beläggning. De båda verksamheterna bidrar redan positivt till koncernens resultat, vilket även det är över förväntan”, kommenterar VD Peter Gönczi.

”Men himlen är inte helt molnfri. Lika viktigt som att stimulera nya tillväxtområden är det att identifiera delar som går mindre bra och vidta åtgärder. Antal nya noteringar på Spotlight Stock Market är ett exempel där vi arbetar hårt med att förbättra processer och relationer för att öka tillflödet av nya bolag. Under första kvartalet tillsatte vi en ny ansvarig för Spotlight Stock Market, en åtgärd som redan ser ut att ha gett effekt. Utifrån rådande pipeline av kunddiskussioner ser vi förutsättningar för att antalet nynoteringar under 2021 med god marginal kommer att överstiga 2020 års nivå. Även när vi blickar framåt ser vi intressanta möjligheter på såväl kort som lång sikt. Med utgångspunkt i koncernens befintliga orderläge och rådande marknadsklimat ser vi goda förutsättningar för att såväl intäkter som rörelseresultat för det andra kvartalet kommer överträffa första kvartalets nivåer”, fortsätter Peter Gönczi.

Spotlight Group, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 38,1 27,5 38,5%
Rörelseresultat 7,7 1,3 492,3%
Rörelsemarginal 20,2% 4,7%
Nettoresultat 6,1 1,0 510,0%
Resultat per aktie, kronor 1,19 0,21 466,7%