SSAB ersätter Gränges i Handelsbankens fokuslista

Handelsbanken gör en ändring i sin fokuslista inom sektorn basmaterial genom att Gränges ersätts med SSAB.

Handelsbanken gör några förändringar i sin fokuslista som består av 10 av bankens främsta köprekommendationer inom respektive sektor.

Gränges har stigit 18 procent sedan aktien togs in på listan för två månader sedan. Aktien har därmed närmat sig Handelsbankens målkurs och får lämna fokuslistan. Även SSAB har gått starkt men bedöms ha mer att ge.

”Stålbolaget har en stark rapport för det fjärde kvartalet i ryggen och har guidat positivt. Med stöd av den allmänna ekonomiska återhämtningen och höga stålmarginaler ser vi ett positivt vinstmomentum under första halvåret 2021 som vi tror kommer stödja en fortsatt kursuppgång”, skriver banken.

Fokuslistan består i övrigt av Arjo, Electrolux, Essity, G5 Entertainment, Pandox, Sampo, Sweco och Tele2.