SSABs ebitda-resultat högre än väntat

Stålbolaget SSAB slog förväntningarna på omsättning och justerat ebitda-resultat för årets andra kvartal.
SSAB
På bilden utförs arbete inne i Masugn 4 på SSAB i Oxelösund. Foto: Anders Wiklund / TT

SSABs omsättning sjönk 26,6 procent till 15 155 miljoner kronor (20 654). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 14 190.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 705 miljoner kronor (2 419), väntat 483, med en justerad ebitda-marginal på 4,7 procent (11,7).

Rörelseresultatet blev -251 miljoner kronor (1 316).

Resultatet före skatt var -365 miljoner kronor (1 230).

Resultatet efter skatt blev -280 miljoner kronor (1 014).

Resultat per aktie hamnade på -0,28 kronor (0,98).

Operativt kassaflöde var 629 miljoner kronor (1 696).

”Produktionsnivån är fortsatt reducerad och den ena masugnen i Raahe, som stängdes ned i mitten av april, planeras att vara stängd under större delen av tredje kvartalet. På grund av osäkerheten på marknaden har vi tidigarelagt de planerade underhållsstoppen som nu kommer ske under juli och augusti, istället för det fjärde kvartalet. Utsikterna är osäkra, men det finns vissa positiva signaler i flera av våra kundsegment som indikerar att efterfrågan kan börja förbättras vid slutet av tredje kvartalet”, säger vd Martin Lindqvist i en kommentar.

Om utsikterna inför tredje kvartalet skriver bolaget:

”Under tredje kvartalet bedöms efterfrågan på stål påverkas negativt av industrins inbromsning som en följd av effekterna av covid-19. I framförallt Europa, men även till viss del i Nordamerika, förväntas den effekten förstärkas av den normala säsongsmässiga avmattningen. Underliggande efterfrågan väntas förbättras något mot slutet av tredje kvartalet. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms påverkas något mindre negativt relativt standardstål.

Leveranserna för SSAB Americas förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som under det andra kvartalet 2020. För SSAB Europe och SSAB Special Steel bedöms leveranserna minska under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2020.

De realiserade priserna för SSAB Americas förväntas i genomsnitt vara relativt oförändrade jämfört med det andra kvartalet 2020. För SSAB Europe bedöms priserna bli något lägre, då allmänt lägre kontraktspriser delvis motverkas av en positiv produktmix. Även för SSAB Special Steels förväntas priserna bli något lägre i det tredje kvartalet jämfört med
det andra kvartalet 2020.”

SSAB, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 15 155 14 190 6,8% 20 654 -26,6%
EBITDA, justerat 705 483 46,0% 2 419 -70,9%
EBITDA-marginal, justerad 4,7% 3,4% 11,7%
Rörelseresultat -251 1 316
Resultat före skatt -365 1 230
Nettoresultat -280 1 014
Resultat per aktie, kronor -0,28 0,98

Konsensusdata från Bloomberg