Stabilt Enea laddar för förvärv

PORTFÖLJUPPDATERING Eneas bokslut var helt i sin ordning och med flera viktiga ljusglimtar. Inställd utdelning signalerar stundande förvärv.

Bokslutet för programvarubolaget Enea blev resultatmässigt som väntat men innehöll också några viktiga positiva signaler som är av stor vikt för det fortsatta caset. Några highlights ur rapporten och telefonkonferensen:

 • Den valutajusterade omsättningstillväxten var 17 procent under 2017 varav 15 procent i fjärde kvartalet. Det innebär 14 kvartal i rad med tillväxt och borde snart tysta kritiker som varnar för det stora beroendet av enskilda telekomkunder (främst Ericsson). Bakomliggande orsaker är främst en comeback för USA-marknaden, en stabilisering av tjänsteförsäljningen, men även stark tillväxt inom affärsenheten Worldwide Software Sales, som växte med 59 procent i årstakt.
   
 • Som redan kommunicerades i januari efter utfallet i skiljedomsförfarandet så tyngdes fjärde kvartalet av engångskostnader på 17 miljoner kronor av typen externa legala kostnader. Den justerade rörelsemarginalen hamnade på 26,6 procent, vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Helåret landade på 23,0 procent. Enea har legat stabilt en bit över 20 procent rörelsemarginal sedan fem år tillbaka.
   
 • Enea har kommit långt i omställningen från ett bolag med stort beroende av en enskild produkt och ett fåtal stora kunder till en mer diversifierad försäljning. Sedan 2013 har försäljningen till affärsområdet Key Accounts (i princip Ericsson och Nokia) stått still och tjänsteförsäljningen (AO Global Services) har ökat med i genomsnitt 6 procent per år. Det stora lyftet har skett inom affärsområdet Worldwide Software Sales som vuxit med i genomsnitt 39 procent per år sedan 2013. Produktbreddning, några mindre förvärv och ett större förvärv i form av Qosmos i december 2016 ligger bakom.
   
 • En överraskning i bokslutet är förslaget om slopad utdelning. Eneas långsiktiga policy om att dela ut minst 30 procent av resultatet före skatt ligger kvar. Vår tolkning är att ett förvärv är nära förestående.  Ur rapporten: ”Givet de förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter styrelsen nu ser för de kommande åren kommer  man därför inte att föreslå någon utdelning för 2017.” Enea genomförde två riktade emissioner under 2017 för att stärka krigskassan och kassan är nu 414 miljoner kronor (nettokassa 193 miljoner kronor).
   
 • Förvärvet av Qosmos har utvecklats väl. Precis som utlovat levererar nu bolaget två siffrig tillväxt under fjärde kvartalet och bidrar även till den höga rörelsemarginalen. Qosmos är nu den enhet inom Enea som har näst högst rörelsemarginal under fjärde kvartalet, enligt vd Anders Lidbeck på telefonkonferensen. ”Way above 20 procent”, som han uttryckte det.
   
 • Något förvånande backar aktien på rapporten. Aktien handlas inte särskilt mycket över treårslägsta och har åkt jojo på börsen i år efter utfallet i skiljedomsförfarandet. Den tvisten är inte helt över och skapar fortfarande viss osäkerhet. Värderingen är överdrivet pressad på ev/ebit 9 på 2017 års justerade rörelseresultat. Målsättningen är att växa såväl omsättning som resultat under 2018 och ev/ebit hamnar då kring 7-8. Förtroendet från aktiemarknaden är fortfarande lågt trots att bolaget fortsätter att leverera på det som kommuniceras och att Ericssonberoendet faller i ganska stadig takt. Ett nytt stort förvärv likt Qosmos kan vara det som vänder sentimentet i aktien och det slopade utdelningsförslaget signalerar om att det lär komma ganska snart. Vi behåller Enea i småbolagsportföljen, uppsidan är fortfarande betydande.

Transformeringen av Enea sedan 2013:

Enea 2.png

Källa: Bolaget.

Tre nya produktområden har adderats de senaste två åren:

Enea 1.png

Källa: Bolaget.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.