Starka kvartalssiffror från Gullberg & Jansson – gynnats av hemester

Poolspecialisten Gullberg & Jansson redovisar högre omsättning och vinst i det andra kvartalet, efter ett ökat intresse för att investera i hem- och utemiljö.
.
Omsättningen steg 31,6 procent till 77,4 miljoner kronor (58,8).

Ebita-resultat blev 16,3 miljoner kronor (11,3), med en ebita-marginal på 21,1 procent (19,2).

Rörelseresultatet blev 16,6 miljoner kronor (11,2), med en rörelsemarginal på 21,4 procent (19,0).

Resultatet före skatt var 16,6 miljoner kronor (11,2).

Resultatet efter skatt blev 13,0 miljoner kronor (8,8), en ökning med 47,7 procent mot föregående år.

Vd skriver i en kommentar att Gullberg & Jansson under våren har sett ett ökat intresse för att
investera i hem- och utemiljö. Efterfrågan på produkterna ökade markant under senare delen av kvartalet.

Trots rådande omständigheter har arbetet över gränserna med tillverkare i Europa
och Asien fungerat över förväntan, berättar Peter Bäck.

Inom affärsområde Stads & Park har man sedan pandemins start fått begränsa antalet kunddemonstrationer och besök som i vanliga fall är en stor del av bolagets dagliga arbete.

Arbetet med att utveckla nya affärsområdet Nordic Relax of Sweden fortskrider enligt plan, med något senarelagd lansering på grund av covid-19.

Gullberg & Jansson, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 77,4 58,8 31,6%
EBITA 16,3 11,3 44,2%
EBITA-marginal 21,1% 19,2%
Rörelseresultat 16,6 11,2 48,2%
Rörelsemarginal 21,4% 19,0%
Resultat före skatt 16,6 11,2 48,2%
Nettoresultat 13,0 8,8 47,7%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här