Starka siffror från Electrolux

Vitvarubolaget Electrolux redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Marknadsutsikterna höjs.
Som tidigare meddelat föreslår styrelsen även återinförd utdelning för 2019 om 7 kronor aktien (8,5).

Marknadsutsikterna för helåret höjs och bolaget prognostiserar nu positivt för alla regioner utom Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika där det fortfarande tros bli negativt.

Utsikterna för volym/pris/mix ses som fördelaktigt medan kostnadseffektiviseringar ses som ofördelaktigt. Valutaeffekterna tros bli -1 700 miljoner kronor.

Under kvartalet steg den organiska försäljningen med 15,2% samtidigt som Electrolux uppger att marknaden återhämtat sig avsevärt efter uppdämd efterfråga och stimulansprogram. Det gav en betydande volymtillväxt.

Omsättningen steg 5,5% till 32 004 miljoner kronor (30 330). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 30 816.

Rörelseresultatet blev 3 220 miljoner kronor (1 189), väntat rörelseresultat var 2 413. Rörelsemarginalen var 10,1% (3,9). Det drevs framförallt av stark volym- och prisutveckling, och innehöll även en jämförelsestörande post om -290 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var 3 056 miljoner kronor (1 010), där analytikerkonsensus var 2 071, respektive 2 356 miljoner kronor (739), där analytikerkonsensus var 1 637.

Resultat per aktie hamnade på 8,2 kronor (2,57).

Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 6 005 Mkr (2 499).

“Försäljningen gynnades även av att konsumenter spenderade mer tid i hemmet, att de därmed använde sina hushållsprodukter i större utsträckning samt att en större andel av hushållsbudgeten avsattes till förbättringar i hemmet. Detta i kombination med vårt starka fokus på innovation som bygger på konsumentinsikt har fortsatt att driva efterfrågan på våra mer avancerade produkter vilket skapat en gynnsam produktmix”, säger VD:n Jonas Samuelson.

Electrolux, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 32 004 30 816 3,9% 30 330 5,5%
Rörelseresultat 3 220 2 413 33,4% 1 189 170,8%
Rörelsemarginal 10,1% 7,8% 3,9%
Resultat före skatt 3 056 2 071 47,6% 1 010 202,6%
Nettoresultat 2 356 1 637 43,9% 739 218,8%
Resultat per aktie, kronor 8,2 2,57 219,1%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här