Stigande substansvärde för Lundbergs

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan.
Fredrik Lundberg.
Fredrik Lundberg. Simon Rehnström/SvD/TT
Substansvärdet uppgick till 502 kronor per aktie den 30 juni och till 538 kronor per aktie den 20 augusti. Det kan jämföras med 446 kronor per aktie vid årsskiftet.

Nettoomsättningen steg 38,4% till 6 505 miljoner kronor (4 699).

Rörelseresultatet blev 3 312 miljoner kronor (2 658), med en rörelsemarginal på 50,9% (56,6).

Här ingår värdeförändringar på aktier och derivat med 1 426 miljoner kronor (-978) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 68 miljoner kronor (121).

Resultatet före skatt var 3 244 miljoner kronor (2 588).

Resultatet efter skatt blev 3 617 miljoner kronor (2 538), en ökning med 42,5% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 7,07 kronor (10,46), vilket innebär en minskning med 32,4% mot föregående år.

Lundbergs har under första halvåret investerat totalt 1 043 miljoner kronor (683) i börsnoterade aktier.

Investeringarna utgjordes av 1,0 miljon A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor, 1,21 miljoner A-aktier i Hufvudstaden för 153 miljoner kronor, 0,5 miljoner C-aktier i Industrivärden för 145 miljoner kronor, 2,5 miljoner aktier i Sandvik för 555 miljoner kronor och 0,5 miljoner B-aktier i Skanska för 104 miljoner kronor.

I juli och augusti 2021 har 130 000 C-aktier i Industrivärden förvärvats för 40 miljoner kronor och 0,5 miljoner aktier i Sandvik för 109 miljoner kronor.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 403 miljoner kronor (443) under första halvåret.

Lundbergs, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 6 505 4 699 38,4%
Rörelseresultat 3 312 2 658 24,6%
Rörelsemarginal 50,9% 56,6%
Resultat före skatt 3 244 2 588 25,3%
Nettoresultat 3 617 2 538 42,5%
Resultat per aktie, kronor 7,07 10,46 -32,4%