Stillastående i sommarhettan

PORTFÖLJUPPDATERING I flertalet av Småbolagsportföljens case har de stora rapportreaktionerna uteblivit i den illikvida sommarstiltje som råder på börsen. Efter börsens nya ryck uppåt innebär det mer mark att ta igen.

Småbolagsportföljen har så här långt i rapportsäsongen stått och stampat sedan förra uppdateringen. Totalavkastningen står ur det korta perspektivet nästan still på lätt negativa -2,4 procent sedan starten av Affärsvärlden Analys+ modellportföljer den 15 december i fjol (-2,2 procent vid förra uppdateringen).

När Stockholmsbörsen som helhet samtidigt haft lättnadsrally i juli innebär det just nu en eftersläpning mot OMXSGI index med runt 10 procentenheter i totalavkastning (4 procentenheter). Det kan låta mycket men med en koncentrerad småbolagsstrategi blir avkastningseffekterna av såväl lyckade som misslyckade case betydligt kraftigare än vid motsvarande storbolagsstrategi.

GIG HÅLLS TILLBAKA AV SEKTORSENTIMENT?

Den tröga kortsiktiga utvecklingen för portföljen förklaras av att endast två av de totalt nio innehaven, Hexatronic samt Raysearch, har stigit mer än börsen. Samtidigt har portföljen för stunden tappat sin orealiserade avkastning i det nu tredje största innehavet Gaming Innovation Group (GIG).

  • Olsonoterade gamblingkoncernen GIG (12 procent av portföljvärdet) har inte rapporterat några större nya nyheter, utan följer med i den pågående sektorrekyl som syns i flera av de svenska gamblingbolagen. Den senaste datapunkten var att operatörskonkurrenten Leo Vegas inbromsade, men ändock höga, intäktstillväxt i juli månad inte motsvarar börsens upptrissade förväntningar. GIG, som rapporterar om två veckor, är dock även en leverantör och inte en renodlad marknadsföringsfokuserad operatör så parallellen haltar något.
  • Fiberkabel-leverantören Hexatronic (9 procent) har vid denna uppdatering just meddelat det positiva beskedet att konkurrenten Emtelle lägger ned Nya Zealand-delen av sin senaste stämning mot bolaget. Den pågående Storbritannien-stämningen är ännu inte nedlagd. Delårsrapport om två veckor.
  • Medicinteknikinnehavet Raysearch (7 procent) fortsätter sin vana trogen att pumpa ut pressmeddelanden om nästintill varenda installation av cancerbehandlingsutrustningen Raystation. De senaste veckornas pressmeddelandeflod har dock innehållit flera skarpa orders i bland annat Kanada och USA. Redan i början av månaden passerades en milstolpe då Ottawa sjukhus blev dosplaneringssystemets 500:e kund. Rapport väntas om först tre veckor.

FLERTALET INNEHAV SLUMRAR PÅ ILLIKVID SOMMARBÖRS

Bland övriga sju innehav har två stigit i värde, men inte matchat den kortsiktigt starka börsuppgången:

  • Portföljens största position i it-bolaget Enea (19 procent) bjöd på en rapport där förvärvade Openwave Mobility som väntat bidrog. Kvartalets omsättning lyfte från 148 miljoner kronor i fjol till 213 miljoner kronor samtidigt som den justerade rörelsemarginalen förbättrades drygt en halv procentenhet till 21,5 procent. Redeye pekar i en analyskommentar på att den organiska tillväxten rensat för förvärv dock kan ha varit i underkant mot börsens förväntningar.
  • Den nätbaserade gamblingoperatören Mr Green (10 procent) slog senaste kvartalets konsensusförväntningar på lönsamheten. Intäktstillvxäten var hela 31 procent organiskt jämfört med fjolårskvartalet samt 8 procent organiskt vid en sekventiell jämförelse med närmast föregående kvartal. Liksom Leo Vegas gör i dag så flaggade Mr Green dock samtidigt för mer dämpade marknadsföringskostnader framåt, vilket för den här typen av operatörer förenklat blir som att lätta på gaspedalen för tillväxten. Till skillnad från Leo Vegas besvikelse över sina juliintäkter så var Mr Green dock nöjda med de juliveckor som hade passerat fram till rapporten, enligt Nyhetsbyrån Direkts intervjuuppföljning.

Resterande fyra portföljbolag har backat något, utan att det för sakens skull inte handlat om några kraftiga värdetapp:

  • Näthandelskonglomeratet Qliro (14 procent) guidade om att uppdelningen av börskoncernen i flera bolag, som är köpcasets huvudsakliga närtidstrigger, ska vara fullt genomförd ur ett 24-månadersperspektiv. Det beskedet var dock inte tillräckligt betryggande för börsen i ljuset av att senaste kvartalets lönsamhetstapp slutade med en lätt negativ rörelsemarginal.
  • Teknikkonsultinnehavet Rejlers (11 procent) andra kvartal innebar fortsatt kännbara förluster på rapporterad nivå och lätt minskande intäkter. Optimisten skönjer dock en betydande underliggande förbättring. Det gäller inte minst om bolaget tillåts räkna bort åtminsone delar av de allt större kostnadsposter som man vill klassa som jämförelsestörande, kring bland annat omstruktureringar. Samtidigt har Rejlers adderat ytterligare två mindre förvärv i Finland. På en ev/sales-värdering av intäkterna på runt endast 0,5 har börsen endast en tredjedel så högt förtroende för Rejlers vinstutsikter som för de höglönsamma jättarna Sweco och ÅF.
  • Datalagringsinnehavet Proact (9 procent) bjöd på runt 20 procents resultattillväxt i senaste kvartalet. Värderingen förblir låg, på ev/ebit 10 bakåtblickande, och private equity-bolaget Tritons inhopp som storägare i våras ökar budpotentialen. Ett fortsatt intressant underbevakat case med andra ord.
  • Som läkemedelsforskningsbolag är Camurus (8 procent) ökade kvartalsförlust inte särskilt intressant eftersom den är en direkt funktion av forskningsambitioner. Det viktiga beskedet i samband med rapporten var istället att bolaget väntar sig godkännandebeslut i USA för CAM2038, för behandling mot opioidberoende, under fjärde kvartalet i år. Samtidigt har det stormat kring Indivior, en opiodkonkurrent till Camurus som både vinstvarnat men också fått ett positivt besked om stoppad generikakonkurrens i USA mot sitt opiod-preparat Suboxone.

När den illikvida sommarbörsen nu går in i slutfas laddar Småbolagsportföljen om inför en förhoppningsvis händelserik höstsäsong för flera av portföljens underbevakade case.

Småbolagsportföljen 2018-08-01 (intradag).JPGSmåbolagsportföljen 2018-08-01 (intradag) 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.