Storbanken om boprisrallyt: Skuldsättningen bör oroa Riksbanken

Svenska bostadspriser fortsätter stark uppåt och nu menar Nordea att utvecklingen med skuldsättning bör oroa Riksbanken.
De svenska huspriserna klättrar vidare och i augusti steg dem med 8,1 procent mätt som årstakt. Priserna ligger nu trots krisen på en rekordnivå.

“Stigande bostadspriser stöder den ekonomiska återhämtningen och banar väg för en sund tillväxt i inhemsk efterfrågan”, skriver Nordea i en kommentar.

Storbanken menar att de stigande priserna innebär att det inte behövs mer stimulanser för att “starta” ekonomin. Banken uppger också att utvecklingen med skuldsättning bör oroa Riksbanken.

“Eventuella ytterligare åtgärder för att ‘starta’ ekonomin är inte nödvändiga, och Riksbankens köp av säkerställda obligationer bör ifrågasättas”, skriver banken.

Swedbank bedömer att de svenska huspriserna fortsätter att stiga under hösten och under såväl 2021 som 2022. Låga räntor, avsaknad av kreditbegränsningar och skatteförändringar samt en växande befolkning är de faktorer som driver priserna mest.

Hur arbetsmarknaden förändras är också viktigt.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här