Storförlust för flygjätte

Flygjätten IAG, som bland annat äger klassiska British Airways, redovisar storförlust och många plan flög endast med frakt.

IAG redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar negativt nettoresultat ett negativt nettoresultat och sämre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk nettovinsten.

Omsättningen sjönk 89,1 procent till 741 miljoner euro (6 770). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 607.

Under kvartalet genomfördes 1 875 flighter med enbart last, vilket ses som en viktig intäktskälla.

Justerat rörelseresultat utföll på -1 365 miljoner euro (960), väntat var -1 452.

Resultatet efter skatt blev -1 409 miljoner euro (736), analytikerkonsensus -1 328.

Givet osäkerheten på marknaden avstår man från att ge en helårsprognos för vinsten.

Det sker mot bakgrund av en större aviserad nyemission på upp till 2,75 miljarder euro i syfte att stärka balansräkningen.