Större underskott än väntat i statens betalningar

Nettot av den svenska statens betalningar visade ett underskott på 100,7 miljarder kronor för december månad, enligt Riksgälden.

Myndighetens prognos var ett underskott på 88,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre utbetalningar från ett flertal myndigheter samt lägre skatteinkomster.

”Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var sammanlagt 13,7 miljarder kronor högre än prognos i december. Skatteinkomsterna var 4,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Därutöver var myndigheternas utbetalningar 5,7 miljarder kronor större än prognos, samtidigt som EU-avgiften blev 3,2 miljarder kronor högre.”, skriver myndigheten.

För tolvmånadersperioden under 2014 visade statens betalningar ett underskott på 72,2 miljarder kronor.

Statsskulden var 1.394 miljarder kronor i slutet av månaden, jämfört med 1.291 miljarder en månad tidigare och 1.277 miljarder ett år tidigare.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.