Streamify gör förlust på 1,3 miljoner

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar en nettoförlust på 1,3 miljoner kronor i första kvartalet. Verksamheten startades under april 2020, vilket ger låga jämförelsesiffror.
Streamifys VD Johan Klitkou.
Streamifys VD Johan Klitkou. Foto: Streamify
Omsättningen uppgick till 59 000 kronor (0). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 332 000 kronor.

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-0,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,24 kronor (-1,78).

Likvida medel uppgick till 9,4 miljoner kronor (0,6).

Bolaget uppges föra dialoger med flera e-handlare för att skapa nya affärsmöjligheter genom streaming och liveshopping. Den brittiska marknaden håller också på att sonderas tillsammans med en lokal partner.

”Den initiala responsen från marknaden har varit positiv och vi ser goda möjligheter för den engelska marknaden”, säger VD:n Johan Klitkou.

Streamify, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0
Nettoresultat -1,3 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,24 -1,78
Likvida medel 9,4 0,6 1 466,7%