Strukturinvest: vaccinationsåtgärder kommer vara avgörande framöver

Strukturinvest hänvisar börsuppgången i slutet av året till corona-vaccineringen och att brexit inte blev avtalslöst.

Vaccinationsåtgärder kommer vara avgörande och avtalslöst brexit undveks. Mot bakgrund av detta steg börserna mot slutet av året. Det skriver Strukturinvest i december månads makrokommentar.

Den svenska regeringens mål är att alla medborgare över 18 år skall erbjudas vaccin under det första halvåret. Mot bakgrund av vaccinframgångar och godkänt stimulanspaket steg börserna mot slutet av året där MSCI World steg med ungefär 3% i december.

Mot slutet av året ingick EU och Storbritannien i ett rekordstort avtal som reglerar forskning, miljö, brottsbekämpning och handel. Således undveks ett avtalslöst utträde ur EU, vilket medför att varuhandel mellan Storbritannien och EU inte behöver omfattas av rutinmässiga tullar och kvoter.

Strukturinvest pekar på att inledningen av det kommande året troligen kommer att präglas av hur väl länderna lyckas med sina vaccinationsstrategier. I nuläget utmärker sig Israel positivt då landet redan har lyckats vaccinera 12% av befolkningen.