Goldman Sachs: Hård brexit mer kostsamt för Storbritannien än coronapandemin

Riskerna för en hård brexit har ökat och Goldman Sachs menar att de ekonomiska konsekvenserna kan bli mer djupgående än de som skapats av coronaviruset.
Foto: Alastair Grant/TT

Den brittiska regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att man vill kringgå utträdesavtalet med EU vad gäller statliga stöd och tullarna mot Nordirland. EU kräver att förslaget dras tillbaka innan september är slut, men Storbritannien har inte visat sig villiga att backa. Detta har ökat chanserna för en hårt brexit vid årets slut.

Goldman Sachs menar att en hård brexit skulle kunna bli två till tre gånger så kostsamt för Storbritannien än ”den värsta pandemin vi sett under efterkrigstiden”, enligt CNBC.

Investmentbanken håller inte med de analytiker som menar att de ekonomiska konsekvenserna av en hård brexit kommer att vara svåra att särskilja från de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, då de industrier som drabbats hårdast av coronaviruset inte är de som kommer drabbas hårdast av en brexit.

Storbritanniens BNP föll med hela -20,4% under första halvåret 2020, men de tre senaste månaderna har visat på en återhämtning.