Succéförvaltare tror på fortsatt uppgång

Den norska fondgruppen Skagen, som har haft stora framgångar med sin förvaltning de senaste åren, är optimistisk om börserna i år.

Positiv global tillväxt, låg inflation, låga räntor och ökad riskvilja kommer att fortsätta driva aktiekurserna under 2006. Den uppfattningen har förvaltarna på Skagen, till skillnad från många andra börsproffs, som är lite försiktiga i sina bedömningar. Skagen har sex fonder, varav två räntefonder, och förvaltningen är inriktad på tillväxtmarknader, norska och globala bolag, och ”stock-picking”.

Gruppen pekar i sin årsrapport ut ett antal faktorer som kommer att fortsätta driva börserna mot nya höjder i år:

* Den goda vinstutvecklingen i företagen gjorde att aktiemarknaderna globalt var lägre värderade i slutet av 2005 än i början.

* Fortsatt låga räntor och färre globala riskfaktorer. Antalet globala konflikter har inte varit så lågt som nu sedan andra världskriget.

* Fortsatt starka företagsresultat i år.

* Ökad riskvilja hos investerarna, tack vare ökad stabilitet tror Skagen att marknaden kommer att börja acceptera fallande riskpremier.

* Råvarorna befinner sig i en ”supercykel”, och till skillnad från tidigare har det inte påverkat den globala ekonomiska utvecklingen negativt.

När det gäller utvecklingen i olika regioner, så ökar Skagen nu andelen aktier i amerikanska bolag. Orsaken är att den underliggande tillväxten är fortsatt stark, stabil eller fallande dollarkurs och ökad global aktivitet kommer att lyfta de multinationella bolagens vinst i år, lyder argumentet.

”Sundare än på länge” är omdömet. Analytikerna pekar bland annat på Storbritannien och Australien som goda exempel på att det inte behöver bli en kraschlandning för fastighetsmarknaden, där priserna ökat länge.

USA är också viktigt att bevaka eftersom landet ligger längst fram i det globala konjunkturförloppet. Det handlar exempelvis om att få bekräftat om den låga inflationen och den höga produktivitetsutvecklingen är ett cykliskt eller strukturellt fenomen. Skagen räknar dock inte med några stora överraskningar i USA 2006.

I Europa är analysen att tillväxten kommer att överraska positivt. Det beror på att de länge efterlängtade strukturförändringarna i företagen nu kommer. Köpkraften förbättras, och tillsammans med stimulansen från Östeuropa och de globala tillväxtmarknaderna ger det skäl till ökad optimism.

Ryssland har, starkt drivet av energiboomen, haft en bra utveckling. Men Skagen ser risker med en starkt expansiv ekonomisk politik och stigande valutakurs, som kan ge bakslag längre fram. Den turkiska aktiemarknaden hade en stark utveckling 2005, och den väntas fortsätta i år, tack vare lågt värderade kvalitetsbolag, fallande räntor och ökad anpassning till Europa.

Kina betraktas som ”sundare” än på länge, tack vare en lugnare investeringstakt och en stadigt ökad konsumtion. 2005 gjorde kineserna en mind-re revalvering och löste kopplingen till dollarn, i år väntas fler kapitalmarknadsreformer och en ny femårsplan. Trots den starka ekonomiska utvecklingen har Kina under flera år haft fallande aktiekurser, men Skagen tror att nya reformer kan leda till uppvärderingar av bolagen.

I tillväxtmarknaderna i Latinamerika ökar framtidstron tack vare råvaruboom och en fungerande ekonomisk politik. Brasilien hade visserligen ett svagt 2005, men inflationen minskade i slutet av året, vilket öppnar för räntesänkningar och uppvärderingar av bolag. Samtidigt ökar osäkerheten i Latinamerika i år, därför att det är kongress- eller presidentval i flera av de viktigaste länderna.

Och så oljan… Skagen tror att prisökningarna blir lugnare än 2006. Opecs makt har ökat, och oljepriset kommer framöver i än större utsträckning att styras mer av politiska beslut än efterfrågan.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.