Svenska modehandeln steg rejält i maj

Den totala försäljningen av kläder i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 18,1% i maj jämfört med samma månad förra året. Skoförsäljningen steg med 28%.
Klädhandel
Foto: Hasse Holmberg / TT
Jämfört med maj 2019 backar dock kläd- och skohandeln med 18 respektive 30,2%.

Det visar Stilindex från Svensk Handel Stil.

”I takt med att alltfler vaccineras och att samhället stegvis öppnar upp ser landets modehandlare ljusare tider i antågande. Det är glädjande att försäljningen i såväl kläd- som skohandeln äntligen ökar, men även om utvecklingen går åt rätt håll är det långt kvar till de nivåer vi såg innan pandemin slog till”, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Under 2020 summerades klädhandelns försäljningsutveckling till -19,5 procent och för skohandeln sjönk försäljningen med 32,4 procent.

Butiker och e-handel Maj 2021-2020 Maj 2021 – 2019 Ackumulerat 2021 (jämförelse med 2020)
Kläder 18,1 % – 18,0 % – 1,0 %
Skor 28,0 % – 30,2 % – 2,0 %