Svenskt Näringsliv presenterar jobbpaket för ekonomisk återhämtning

Svenskt Näringsliv presenterar förslag till ett första jobbpaket tänkt att hjälpa Sverige att återhämta sig när det nu lämnar första akuta fasen av den ekonomiska krisen.
Jan-Olof Jacke. Foto: Claudio Bresciani/TT
I den ”kraftsamling” som Svenskt Näringsliv föreslår är fem av huvudförslagen följande:

– Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
– Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.
– Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
– Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.
– Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke säger att det är viktigt att den förväntade höga arbetslösheten inte biter sig fast och att företagen måste ges möjligheter att investera och anställa. Därtill behövs reformerna för att stärka konkurrenskraften gentemot utlandet.

”Om den globala konkurrensen var tuff före pandemin, kommer den att bli än tuffare efter”, säger Jan-Olof Jacke. ”Vårt reformarbete måste börja nu”.