Sveriges BNP ökade mer än väntat

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade mer än väntat i kvartalstakt i tredje kvartalet.
På kvartalsbasis steg bruttonationalprodukt, BNP, 4,9 procent (-8,3), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 4,3 procent.
Utfallet är högre än BNP-indikatorn, som presenterades den 5 november, som visade en ökning med 4,3 procent på kvartalsbasis.

Sverige, % Q3-2020 Konsensus Q2-2020
BNP, QQ 4,9 4,3 -8,3

Konsensusdata från Bloomberg