Svetsa samman ditt lag

Dina anställda är trötta och negativa efter flera års nedskärningar, vantrivs och jobbar dåligt. Du har fått en viss budget för teambuilding. Nu är frågan - rib-båt eller gruppterapi?

I Östersund går ett gäng it-konsulter runt med såriga fötter. En vandring på glödande kol gick snett och fem kollegor på företaget Tradimus fick åka till sjukhus för bandagering. Tanken var att vandringen, som arrangerades av Extern Teamutveckling & Aktiviteter, skulle svetsa samman gruppen och få deltagarna att inse att det som verkar omöjligt är möjligt. Den insikten stärktes knappast.

Det är svårt att välja teambuilding. Det finns ett stort utbud inom både ha-kul-tillsammans-upplevelser, som rib-båt och bergsbestigning, och inom grupputveckling, som företagsteater och gruppterapeuptiska övningar. Väljer företaget rätt ökar trivseln och samarbetet förbättras. Väljer företaget fel går investeringen förlorad och några kanske bränner fötterna. I värsta fall förvärras de problem som skulle lösas.

För att kunna göra ett bra val bör företaget bestämma sig för vilka mål man har med teambuildingen. Det kan vara att få folk att jobba bättre tillsammans, att minska personalomsättningen med tio procent, eller att få fler återkommande kunder. Genom att ta avstamp i en personalundersökning eller en kundenkät går det att sätta mål och mäta resultatet, menar Gaya Pienitzka, som är organisationskonsult och vd på Synkcenter, ett företag inom Jellinekgruppen. Hon jobbade nyligen med en grupp bankanställda där stämningen var negativ. Många kunder var missnöjda och antalet klagomål var rekordhögt.

-Den som vantrivs kanske har ett sämre kundbemötande. Då kan man följa upp en teambuilding och se till exempel att antalet klagomål per vecka sjunkit från åtta till tre, säger Gaya Pienitzka.

För många företag är teambuilding något som blir av endast om det finns lite pengar kvar på HR-kontot i slutet av budgetåret, tror Tomas Eriksson som är organisationskonsult på Vidare. Bättre planering ökar chanserna att kunna räkna hem investeringen.

-Jag tycker att ett företag ska titta på vilka kostnader som kan undvikas om folk jobbar bättre tillsammans. Genom att fokusera på ett avgränsat problem är det ofta ganska enkelt att mäta resultatet, till exempel på hur det påverkas av en så enkel och vanlig sak som att två personer inte gillar att jobba ihop, säger Tomas Eriksson.

Kul i medvind, eftertanke i motvind
När ditt företag är framgångsrikt och lönsamt, dina anställda trivs och inte speciellt många säger upp sig – då kan det vara läge att satsa på att bara ha kul tillsammans. Men om företaget är i motgång är det bättre att göra övningar som utvecklar gruppen och där deltagarna måste tänka och reflektera.

Den tuffaste uppgiften har det företag som tvingats säga upp folk, kanske i flera omgångar.

-Då är personalens tillit körd i botten, många oroar sig för sitt jobb och jobbar därför sämre. Då är det viktigt att företagsledningen visar att man tänker satsa på dem som är kvar och en teambuilding ska utformas för att engagera personalen. Då handlar det inte i första hand om att utveckla gruppens samarbete, utan om att få folk att tro på att de över huvud taget tillhör en grupp, säger Gaya Pienitzka.

Gruppövningar som företagsspel eller teamkort kan vara ett sätt att upptäcka problem inom en grupp. En extern handledare kan se sådant som varken de anställda eller chefen velat se eller kunnat sätta ord på. Gnället på chefen kanske egentligen handlar om osäkerhet inför arbetsuppgifterna, konflikten mellan två personer kan bero på att den ena tycker att den andra favoriseras av arbetsledaren.

När Gaya Pienitzka följde diskussionen i en arbetsgrupp hörde hon hur en chef ofta ifrågasattes och kritiserades av ett antal anställda. Och det var ständigt samma personer bakom kritiken.
-Det visade sig att det hade funnits två kandidater till en chefspost. De anställda som hade hållit på den kvinna som inte fick chefsjobbet försökte få den manliga chefen att misslyckas i sitt arbete. Då fick gruppen ställa sig frågan: Vad får det här för konsekvenser på ert samarbete och på det ni presterar i gruppen?

_____________________

RÄTT LAGANDA FÖR RÄTT TILLFÄLLE – SÅ GÖR DU

Företaget är inne i en stark expansion och storsatsar på nytt verksamhetsområde. Företaget har många nyanställda men de har lite svårt att komma in i företagskulturen.

Teambuilding: Skippa föredragen om samarbete. Gör saker tillsammans i stället för att främja samarbetet. Improvisationsteater kan skynda på lära-känna-processen. Ett företagsspel med så kallade teamkort, kort med egenskapsord som glad, utåtriktad och effektiv, ger chans till nya möten. Var och en plockar upp de kort som kan beskriva en själv och de andra. Poängen är att ge och få positiva omdömen och kunna reflektera över dem.

Företaget har minskat antalet anställda kraftigt, de som är kvar jobbar i nya grupper med delvis nya mål för verksamheten. Många klagar på att omorganisationen fungerar dåligt och tycker det var bättre tidigare.

Teambuilding: Det finns anställda som känner så kallad survivors guilt, “varför fick jag vara kvar när mina kollegor blev uppsagda”. Därför ska teambuildingen inte vara kravfylld utan syfta till att bygga tillit till företaget och främja ett öppet klimat. En övning kan utgå från att alla får frågan “vad är trivsel för mig?”. Sedan får mindre grupper enas om ett par punkter och till slut vaskar hela gruppen fram de viktigaste trivselfaktorerna och diskuterar om hur man ska jobba för att nå dem. I stället för att “bara klaga” kan de anställda se hur en förändring är möjlig.

Företaget står inför en nedskärning där var tionde anställd ska bort på ett par års sikt. Oron är stor hos de anställda och företagsledningen kritiseras av facket för att informationen om vilka som ska varslas dröjer.

Teambuilding: Avvakta med teambuilding. Det är klokare att satsa på att ge tydlig och snabb information än på att bygga lagkänsla i lag som förmodligen ska splittras.

Företaget går bra. Lönsamheten är på topp och enkäter visar att de anställda trivs.

Teambuilding: Dags att låta personalen dra fördel av framgången. Roliga aktiviteter som matlagning under ledning av professionell kock eller GPS-tipsrunda med rib-båt i skärgården kan stärka lagkänslan ännu mer.

Två företag har fusionerats. Förhoppningarna om synergieffekter verkar inte uppfyllas. I stället gnäller personer från de olika företagskulturerna på varandra och har svårt för att hitta former för att samarbeta.

Teambuilding: Här är det lämpligt med teambuilding som vädrar föutfattade meningar i ett tidigt skede. Hur ser vi på dom? Hur ser de på oss? Då blir det möjligt att lägga fantasier och fördomar åt sidan. Ett annat sätt är att leka: Alla i arbetsgruppen står på varsin stol vid en vägg. Uppgiften är att flytta hela gruppen till motstående vägg, utan att nudda golvet. Det kan gå att ta sig fram på egen hand, men samarbete förenklar. Den som har ont i ryggen får i uppgift att observera, vilka samarbetade och hade man klarat uppgiften bättre på något annat sätt?
_______________________________________

Några klassiska misstag

Sämre sammanhållning, sårade medarbetare och förstörd vi-känsla. Här är Affärsvärldens lista över teambuildingförsök som fick motsatt effekt.

1 Cheferna vinkade från sina lyxbåtar
Ett medelstort tjänsteföretag åkte på teambuilding till en skärgårdsö för några veckor sedan. Lagkänslan skulle stärkas ordentligt, från fredag till söndag eftermiddag. Någon lön eller rätt att ta kompledigt gavs inte. En av höjdpunkterna var när årets säljare skulle utses. Priset var en blomsterkvast och att bli fotograferad bredvid vd.

Chefskulten förstärktes av att ledningspersonerna fick sova i enrum, medan de anställda försökte sova i stojiga fyrbäddsstugor. När övningarna var över stod en trött arbetarskara vid kajen och väntade på den långsamma båten som skulle ta dem till busshållplatsen. Flera personer uttryckte oro för att missa tåg och flyg hem. Då hoppar två av cheferna in i var sin racerbåt och åker, glatt vinkande, från ön.

2 Inga personangrepp
När den välkända PR-byrån gick ihop med konkurrenten 2001 skulle personalen förbrödras. En lära-känna-varandralek gick ut på att alla skulle föreslå vilka djur kollegorna liknade. En av deltagarna tyckte att en av cheferna kunde vara en groda, Kermit. Problemet var att den hårt slitande chefen hade hört detta påstående tidigare och blev ruskigt sur. Flera andra medarbetare blev inte heller smickrade över liknelserna och ännu i dag talas det om hur mycket irritation den där övningen vållade.

3 Kulturkrock när liten tog över stor
Förra året köptes ett svenskt it-företag av ett mindre norskt it-bolag, kapitalstarkt av den norska börsyran. På den svenska sidan kändes det lite trist att bli övertagen av den mindre grannen. För att överbrygga de skillnaderna ordnades teambuilding i en större norsk skidort. Sloganen var “Walk in as two teams out as one”. Så blev det inte.

Vid måltiderna underströks kulturskillnaderna när svenskarna surade över att serveras fiskkakor eller endast mackor. Och sportgemenskapen blev det inte heller mycket av. Norrmännen gav sig ut på “tur” medan svenskarna kastade sig ut i slalombacken. På bussresan hem konstaterades att knappt något utbyte hade skett med de nya kollegorna.

4 Harmonisk miljö
Ericssons teambuilding slutade på en grekisk polisstation. För ett par år sedan gav sig en busslast med svenska Ericsson­anställda i Grekland ut på landsbygden för att svetsa samman gruppen. Sammansvetsningen skulle främjas av utmanande äventyrslekar. Under en utflykt till kuststaden Loutraki iscensatte teambuildingkonsulterna en kapning av bussen, mitt ute på öppen landsväg.

Maskerade banditer/konsulter hoppade fram ur buskagen viftande med avsågade gevärsattrapper och tvingade under vapenhot ut en svensk kvinnlig anställd. En bilist larmade polisen som snabbt skickade ut en specialstyrka och hela sällskapet eskorterades till staden Korints polisstation för förhör.

5 Snålheten bedrar
Jakten på kronor kan förstöra stämningen. Värnamo-tidningen, som tillhör den erkänt snåla koncernen Herenco, firade 50-årsjubileum. Visst blev det en liten fest, men cheferna nämnde i förbigående att “vi drar kostnaden för blommorna på lönen”. Blommorna togs emot – av cheferna. De anställda fick ingenting.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Invesco