Svolder vänder till vinst

Investmentbolaget Svolder rapporterar en vändning till positivt resultat under det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.
Resultatet före och efter skatt var 986,7 miljoner kronor (-272,8) och resultat per aktie hamnade på 38,50 kronor (-10,70).

Substansvärdet per sista maj uppgick till 227 kronor, vilket innebär en ökning med 20,5% under rapportperioden. Det är 5,2% bättre än utvecklingen för småbolagsindex (CSRX), som under motsvarande period steg 15,3%. Detta kan också jämföras med den svenska marknaden som helhet (SIXRX) som ökade 15,1%.

Svolders substansvärde per den 4 juni var 224 kronor per aktie och aktiekursen var 273,80 kronor. Det innebär en premie på 22,2 .

Under den aktuella rapportperioden har aktier för brutto 200 miljoner kronor förvärvats. Aktier för brutto 118 miljoner kronor har sålts under motsvarande period. Nettoköp utgjorde följaktligen 82 miljoner kronor.

Svolder, Mkr Q3-2020/2021 Q3-2019/2020
Rörelseresultat 986,7 -272,8
Resultat före skatt 986,7 -272,8
Nettoresultat 986,7 -272,8
Resultat per aktie, kronor 38,50 -10,70