Swedbank behåller tydlig övervikt för aktier

Swedbank bedömer att det finns goda skäl till att börsoptimismen håller i sig och upprepar sin tydliga övervikt för aktier. Övervikten fortsätter att finansieras av en kraftig undervikt i räntor. Krediter har en neutral vikt.
Swedbanks Mattias Isakson
Det som man menar är en möjlig bromskloss är åtstramningar av penningpolitiken.

”Men vi bedömer att det inte är en fråga i dagsläget. Budskapet, inte minst från den amerikanska centralbanken Fed, har inte förändrats, faktiska förbättringar i återhämtningen ska realiseras innan en minskning av stimulanserna kommer vara på agendan”, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering. Han fortsätter:

”Rådande miljö för aktier är smått unik och i dagsläget ser vi inget som grundläggande utmanar vår optimistiska vy på tillgångsslaget aktier och vi behåller därför den tydliga övervikten.”

Isakson menar att den starka utvecklingen för börsen skapar anledning att se över portföljen så att allokeringen mot börsen inte blir för stor. Han ser också möjligheter för andhämtningspauser.

Flaskhalsar inom delar av produktionen är inte anledning till att tappa tro på börsen, menar Swedbank.

”Det skulle kunna vara katalysatorer för riskaversion, men i dagsläget bedömer vi dessa typer av problem vara av tillfällig karaktär. Vi behåller den tydliga aktieövervikten men gör några justeringar när det kommer till regionerna”, säger Mattias Isakson.

Inom aktier har Sverige övervikt medan USA, Europa och tillväxtmarknader har neutral vikt. Japan har en liten undervikt. Tillväxtmarknader har sänkts till neutral, från övervikt. Undervikten för Japan har minskats något.