Swedbank byter ut Lundin Mining mot Trelleborg i fokusportföljen

Swedbank gör på nytt ändringar i sin Fokusportfölj, som uppdateras varannan vecka.
Denna gång ersätter banken Lundin Mining med Trelleborg och höjer vikten i Skanska och ABB med två procentenheter vardera. Samtidigt sänks vikten i Ericsson och Hufvudstaden med lika många procentenheter.

”Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder. Med vår vy om en sekventiell återhämtning i ekonomin förordas därmed nu också en relativt hög andel industrirelaterade bolag i fokusportföljen”, skriver Swedbank.

Det finns totalt 17 bolag i portföljen, dock inga inom kategorierna hälsovård och telekom.