Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till USA

Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till cirka 4,8 miljoner dollar utgör troliga brott mot USA:s sanktioner.

Banken kommer därför att lämna en rapport till amerikanska U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC).

Det framgår av ett pressmeddelande från Swedbank.

Clifford Chance har hittat 586 transaktioner som utgör troliga brott mot OFAC. Av de aktuella transaktionerna avser 95 procent perioden 2015 till 2016.

”Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner”, skriver Swedbank.

Clifford Chance har undersökt alla transaktioner i dollar från Swedbanks dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för OFAC-regelverket.

Det är den amerikanska myndighetens sak att ta ställning till vidare hantering av ärendet och eventuell påföljd, konstaterar Swedbank som uppger att banken kommer att samarbeta fullt ut med OFAC.

”Jag har varit tydlig med att Clifford Chance ska meddela om det kommer fram misstankar om sanktionsbrott i utredningsarbetet. Så har nu skett. Vi går nu omgående fram med en självanmälan till OFAC. Det här visar att bankens process för kundkännedom, transaktionsövervakning intern styrning och kontroll har haft besvärande brister. Samtidigt är det en viss lättnad att det handlar om ett relativt lågt belopp och transaktioner såsom löneutbetalningar”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.

Tidigare på onsdagen uppgav Swedbank att banken slutrapporten från den internationella advokatbyrån Clifford Chance kring Swedbanks arbete mot penningtvätt kommer att presenteras måndagen den 23 mars, vilket är ett antal dagar efter att Finansinspektionen väntas ge besked i sitt Swedbank-ärende den 19 mars.

”Banken har nu fått en muntlig redogörelse av Clifford Chance för den del av deras utredning som berör möjliga sanktionsbrott i Baltikum mot OFAC-regelverket. Informationen i detta pressmeddelande bygger på denna muntliga redogörelse”, skriver Swedbank i pressmeddelandet.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.