Swedbank ser höstmörker runt återhämtningen

Utsikterna för den ekonomiska återhämtningen har försämrats under hösten, skriver Swedbank i sin senaste konjunkturrapport, men de ser samtidigt kraft för tillväxt.
Foto: Johan Nilsson / TT

Den ökade smittspridningen gör att ekonomin saktar in och utsikterna för den ekonomiska återhämtningen försämras när det nu syns tecken på inbromsning i flera länder i takt med ökade restriktioner, skriver Swedbank i sin Swedbank Economic Outlook.

”Den globala återhämtningen väntas nu bli både långsammare och mer ojämn nästa år jämfört med vad vi förutsåg i augusti”, säger Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande.

I konjunkturrapporten framgår att det nu är en tudelad utveckling i ekonomin som växer fram, där skillnaderna mellan branscherna är stor. Export- och tillverkningsindustrin har överlag återhämtat sig starkt medan pressen är stor på flera tjänstesektorer.

Swedbank reviderar ned tillväxtutsikterna för global ekonomi 2021. Även utsikterna för svensk tillväxt revideras ned, men Swedbank anser ändå att det värsta har passerat. Banken räknar med att tillväxten tar fart under senare delen av 2021 och 2022 då stödet från finans- och penningpolitik fortsätter och pandemin spås klinga av.

”Sverige kan behöva stötta sin utsatta tjänstesektor mer och det är dags att fundera på strukturreformer för ekonomin, på samma sätt som efter 90-talskrisen och finanskrisen 2008”, säger Mattias Persson.

Banken räknar med ytterligare stödåtgärder på 25 miljarder kronor för 2021 och 60 miljarder för 2022. Samtidigt väntas den offentliga skuldsättningen öka från 35 procent av BNP 2019 till drygt 42 procent 2022, vilket är lågt jämfört med hur det ser ut internationellt.

”Vi bedömer att det finanspolitiska utrymmet är fortsatt stort och att ytterligare satsningar behövs. Förutom att stötta krisande branscher skulle finanspolitiken kunna rikta in sig på strukturreformer för arbetsmarknaden, t.ex. utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, samt för demografiska utmaningar eller grön omställning”, säger Mattias Persson, som menar att Riksbanken samtidigt väntas lämna styrräntan oförändrad, trots fortsatta utmaningar att nå inflationsmålet.

”Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och det är sannolikt att Riksbanken förlänger tillgångsköpen till och med andra halvåret 2021”, säger han.