Swedbank ser snabbare återhämtning än väntat

Swedbank höjer prognosen för svensk tillväxt då återhämtningen gått snabbare än väntat. Det skriver banken i sin senaste konjunkturrapport.
Mattias Persson, Swedbank.
Mattias Persson, Swedbank. Foto: Swedbank

Den expansiva ekonomiska politiken, vaccinutrullningen och en stark internationell konjunktur har lett till ett raskt tillfrisknande av svensk ekonomi, skriver Swedbank.

Den starka hushållskonsumtionen väntas hålla tillväxttakten på en hög nivå och tjänstesektorn väntas fortsätta utvecklas starkt.

En hög global tillväxt väntas även nästa år. Norden och Baltikum ser en upprevidering av tillväxtutsikterna. Svensk ekonomi förväntas växa med 4,3% under 2021, en ökning jämfört med bedömningen på 3,6% i april.

Samtidigt dominerar nedåtrisker för återhämtningen. De är kopplade till en fortsatt hög smittspridning och restriktioner.

”Att deltavarianten sprids snabbt och att många länder har låg vaccinationsgrad är några källor till oro. Det kan påverka kraften i återhämtningen och förvärra problemen med brist på insatsvaror”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Arbetslösheten väntas gradvis sjunka ner till 7% 2023 från dagens nivå på drygt 9%. Swedbank noterar dock att allt fler företag signalerar att de har svårt att hitta rätt kompetens.

Trots den redan starka boprisuppgången väntas bostadspriserna stiga ytterligare. Detta på grund av en gynnsam ekonomisk situation efter en stark börsuppgång och fortsatt låga bolåneräntor samt en obalans mellan utbud och efterfrågan de närmaste åren.

”Bostadspriserna i Sverige fortsätter att stiga framöver och vi räknar med en prisuppgång på 5 till 10 procent nästa år”, säger Mattias Persson.

Swedbank räknar med finanspolitiska satsningar motsvarande 75 miljarder kronor 2022 och 55 miljarder kronor 2023, vilket innebär en budget i balans år 2023.

Riksbanken förväntas lämna reporäntan oförändrad under prognosperioden och börja minska på balansräkningen under 2023.

”Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och stödja den ekonomiska utvecklingen. Inflationen kommer att långsamt stiga mot målet under de kommande åren och det finns ingen brådska för Riksbanken att höja reporäntan”, säger Mattias Persson.