Swedbank tror på fortsatt optimism på börserna

Det finns anledning att vara optimistisk inför 2021, skriver Swedbank i sin senaste investeringsstrategi.
Swedbanks Mattias Isakson

2020 har präglats av kraftiga ned- och uppgångar på börsen. I mars föll Stockholmsbörsen med 27% från början av året, men ligger nu på plus 9% jämfört med årets början.

”Konsekvenserna av pandemin är svåra att överblicka och vi är i en fortsatt svår situation med hög smittspridning. Det kan ske vissa korrigeringar i marknaden på kort sikt. Men att de stora svängningar som skett i år skulle kunna repeteras under nästa år ser vi som osannolikt”, säger Mattias Isakson, chef för strategi och allokering på Swedbank.

Swedbank väntar sig tillväxt under 2021, förutsatt att det inte dyker upp några nya stora chocker för ekonomin. Detta talar för en fortsatt optimism på börserna, skriver banken i sin investeringsstrategi.

Swedbank lyfter aktievikten, och har en undervikt i räntor.

”Det finns anledning att vara optimist. Centralbankernas stimulanser stödjer återhämtningen och de finansiella marknaderna. Vi lyfter därför aktievikten litegrann”, säger Mattias Isakson, chef för strategi och allokering på Swedbank.

Dessutom, pekar Swedbank på, är jämförelsetalen svaga, vilket förväntas leda till kraftig vinsttillväxt.

Även den senaste tidens positiva vaccinnyheter har stärkt uppfattningen om en kraftfull återhämtning väntas på marknaderna under nästa år. Dock syns stora skillnader mellan olika delar av ekonomin, där  vissa sektorer, såsom tjänstesektorn, är fortsatt svaga på grund av pandemin.

Samtidigt ligger industrin i framkant gällande återhämtningen. Swedbank noterar att Sverige har en hög exponering mot industrisektorn, vilket gör att Stockholmsbörsen har en fördel gentemot andra marknader i den nuvarande miljön och bör gynnas.