Swedbank tror på fortsatt snabbt stigande huspriser

Swedbank bedömer att huspriserna fortsätter att stiga i rask takt under en period framöver. Bakgrunden är ett lågt utbud.
Bostad, bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Utbudet väntas dock öka när pandemin lättar och människor börjar att röra på sig. Det väntas enligt storbanken få prisuppgången att plana ut och en lägre takt väntas för hösten. I år väntas priserna stiga med 5%.

I sin analys tar banken även upp frågan om pendling. Opinionsundersökningar visar att människor även efter pandemin kommer att vilja arbeta mer hemma, vilket hypotetiskt gynnar en fastighetsmarknad som ligger på pendlingsavstånd från städer. Det är dock enligt Swedbank för tidigt att dra någon slutsats i frågan.

Valueguard presenterar ett index över prisutvecklingen för hus nästa fredag.