Swedbanks nya sektorfavorit

Swedbank gör en ändring inom verkstaden under sina sektorfavoriter. Det är Epiroc som får lämna till förmån för Trelleborg. Listan uppdateras varannan vecka.
Några andra byten eller viktförändringar förekommer inte.

Synen på risktillgångar förblir densamma. Banken fortsätter att prioritera bolag ”som vi ser har goda förutsättningar att hantera nuvarande marknadsklimat och som kan hålla uppe sin intjäning och vinst på egna meriter””.

Listan består av 22 bolag utspridda över sju sektorer. Verkstad dominerar med fem bolag.