Swedencare ökar omsättning och resultat kraftigt

Djurhälsobolaget Swedencare redovisar kraftigt ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Omsättningen steg 434,0 procent till 160,2 miljoner kronor (30,0). Ebitda-resultat blev 47,2 miljoner kronor (7,4), med en ebitda-marginal på 29,5 procent (24,7). Rörelseresultatet blev 44 miljoner kronor (5,7), med en rörelsemarginal på 27,5 procent (19,0). Resultatet före skatt var 42,4 miljoner kronor (5,6). Resultatet efter skatt blev 32,6 miljoner kronor (5,1). Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,06). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 45,9 miljoner kronor (14,9).

Likvida medel uppgick till 1 261 miljoner kronor (176).

Swedencare, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 160,2 30,0 434,0%
EBITDA 47,2 7,4 537,8%
EBITDA-marginal 29,5% 24,7%
Rörelseresultat 44 5,7 671,9%
Rörelsemarginal 27,5% 19,0%
Resultat före skatt 42,4 5,6 657,1%
Nettoresultat 32,6 5,1 539,2%
Resultat per aktie, kronor 0,31 0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 45,9 14,9 208,1%
Likvida medel 1 261 176 616,5%