Swedish Match överraskade positivt – Zyn fortsätter leverera

Swedish Match slog analytikernas förväntningar, både med resultat och omsättning. Det starka kvartalet är hänförligt till produkten Zyns framgångar i USA, enligt vd:n.

Snusjätten Swedish Match redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen steg 11,1 procent till 4 133 miljoner kronor (3 719). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 939.

Rörelseresultatet blev 1 666 miljoner kronor (1 434), väntat rörelseresultat var 1 547. Rörelsemarginalen var 40,3 procent (38,6).

Resultatet före skatt var 1 582 miljoner kronor (1 374).

Resultatet efter skatt blev 1 227 miljoner kronor (1 080), analytikerkonsensus 1 169.

Resultat per aktie hamnade på 7,6 kronor (6,39).

Swedish Match vd Lars Dahlgren skriver i en kommentar att kvartalets starka resultat är hänförligt till produkten Zyn:s framgångar i USA.

”ZYN fortsatte att leverera stark volymtillväxt vilket bidrog till att nettoomsättning och
rörelseresultat ökade” förklarar Dahlgren.

Utsikterna för 2020 är oförändrade och bolaget förväntar sig att trenden med ökat intresse från konsumenter för mindre skadliga alternativ till cigaretter fortsätter.

”För 2020 förväntar sig Swedish Match fortsatt marknadstillväxt på den globala marknaden för rökfria nikotinprodukter, främst drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner (både för produkter utan tobak och för produkter som innehåller en liten andel tobak)”, uppger Dahlgren.

Swedish Match kommer fortsatt investera i produktionskapaciteten av Zyn, vilket väntas resultera i väsentligt högre kapitalinvesteringar under 2020 jämfört med 2019.

Swedish Match, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 133 3 939 4,9% 3 719 11,1%
Rörelseresultat 1 666 1 547 7,7% 1 434 16,2%
Rörelsemarginal 40,3% 39,3% 38,6%
Resultat före skatt 1 582 1 374 15,1%
Nettoresultat 1 227 1 169 5,0% 1 080 13,6%
Resultat per aktie, kronor 7,6 6,39 18,9%

Konsensusdata från Factset