Teknikföretagen: Kraften har börjat gå ur återhämtningen

Återstudsen efter vårens BNP-ras blev kraftig under tredje kvartalet men nu tyder mycket på att luften redan börjat gå ur återhämtningen, skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Teknikföretagen räknar med att tillväxten i världsekonomin minskar med drygt fem procent i år och växer lika mycket nästa år. Global BNP väntas i slutet av 2021 understiga nivån för sista kvartalet 2019 med cirka en procent.

”I normalfallet växer global BNP med cirka två procent per år. Med Teknikföretagens prognos kommer världs-BNP i slutet av 2021 att understiga denna referensbana med närmare fem procent, trots en V-formad återhämtning under 2020”, säger Teknikföretagens chefsekonom, Mats Kinnwall, i ett pressmeddelande.

Teknikföretagen räknar med att tillväxttakten i BNP under fjärde kvartalet halveras jämfört med de 4-5 procent som de uppskattar för tredje kvartalet.

”Rekylen under maj-juni representerade i stor utsträckning att företag och hushåll tog igen den efterfrågan och produktion som var planerad för mars-april men som fick skjutas på framtiden på grund av lockdown. Visserligen räknar vi med att global BNP ökar mycket kraftigt under tredje kvartalet, men mycket tyder på att luften redan börjat gå ur återhämtningen”, skriver Teknikföretagen i rapporten.

Samtidigt väntas Sveriges BNP minska med 4 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år. Ekonomin vänder upp från och med tredje kvartalet 2020, men nivån på BNP i slutet av 2021 kommer knappt nå upp till den nivå som hade nåtts första kvartalet 2020.

”Sveriges BNP kommer i slutet av 2021 ligga nära 4 procent under den nivå som hade kunnat nås om krisen inte inträffat”, säger Mats Kinnwall.

Under andra kvartalet minskade Sveriges industriproduktion med 24%  jämfört med första kvartalet och med 22% jämfört med andra kvartalet i fjol. Teknikföretagens bedömning är att industriproduktionen minskar med 10 procent i genomsnitt under helåret för att öka med 8 procent nästa år.