Tellusgruppen stiger i premiärhandeln på First North

Utbildnings- och barnomsorgsbolaget Tellusgruppen började i dag den 28 april att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet TELLUS.
Tellusgruppen
Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission på 20 miljoner kronor som tecknades till 56 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 280%. Erbjudandet om 20 miljoner kronor säkerställdes av teckningsåtagare till 80%, motsvarande 16 miljoner kronor. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 4 miljoner kronor i det öppna erbjudan­det som övertecknades till 1 000%. Bolaget tillfördes 546 nya aktieägare genom erbjudandet.

Tellusgruppen emitterade 2,50 miljoner nya aktier och 2,50 miljoner nya teckningsoptioner till teckningskursen 8 kronor per unit. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningsoptionen har ännu inte börjat handlats.

Aktien har hittills i dag handlats till 9,35 kronor som högst betalt och 8,10 kronor som bäst betalt.

Klockan 09.20 var senast betalt 8,60 kronor, en uppgång på 7,5% jämfört med teckningskursen på 8 kronor. Aktier för 1,4 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 10,03 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 86 miljoner kronor räknat på senast betalt.