Teqnions omsättning ökade tack vare förvärv, rörelseresultatet blev i linje med fjolåret

Industrikoncernen Teqnion kom att öka omsättningen under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden. Rörelseresultatet var i linje med samma period medan nettovinsten blev något högre.
Teqnion
Teqnion är en ny serieförvärvare som finns på börsen sedan april i år. Med i bolaget finns fina investerare som Sven Hagströmers Creades och Bengt Kjell med bakgrund från Industrivärden och Indutrade. I bild syns Teqnions VD Johan Steene.
Omsättningen steg 4,7% till 162,4 miljoner kronor (155,1). Ökningen är relaterad till förvärv som bidragit med 25,3 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var -11,6 procent och minskningen beror till stor del på covid-19-påverkan på vissa verksamheter inom tillverkningsindustri, husbyggnation och event.

Ebita-resultat blev 9,7 miljoner kronor (9,7), med en ebita-marginal på 6,0% (6,3).

Rörelseresultatet blev 9,5 miljoner kronor (9,5), med en rörelsemarginal på 5,8% (6,1).

Resultatet efter skatt blev 7,2 miljoner kronor (6,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,7 miljoner kronor (11,9).

VD Johan Steene uppger att signalerna på de flesta marknader är övervägande positiva och att det finns gott om bolag att förvärva.

”Vi har kontinuerligt ett flertal samtal igång med fantastiska entreprenörer som funderar på att sälja sina verksamheter. En fortsatt fin förvärvspipeline således…”, säger Steene.

Teqnion, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 162,4 155,1 4,7%
EBITA 9,7 9,7 0,0%
EBITA-marginal 6,0% 6,3%
Rörelseresultat 9,5 9,5 0,0%
Rörelsemarginal 5,8% 6,1%
Nettoresultat 7,2 6,8 5,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,7 11,9
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.