Thedéen: Krisen är långt ifrån över

När Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen talar på Fastighetsdagen ligger fokus på osäkerheten kring coronapandemin och han uppmanar bankerna till att avvakta med utdelningar året ut.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen (FI). Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

“Krisen är inte över. Vi kan inte ens vara säkra på att vi har sett början på slutet. Vår linje är därför oförändrad: vi förväntar oss att bankerna avstår från att dela ut medel till aktieägare fram till dess att den stora osäkerheten kring det ekonomiska läget har klarnat”, säger Erik Thedéen på Fastighetsdagen på tisdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från Finansinspektionen.

Budskapet centreraes kring den osäkerhet som fortfarande råder, trots positiva signaler om återhämtning och börsens rekyl uppåt.

“De främsta prognosmakarna i landet slutade i princip att göra prognoser och övergick till att göra scenarier. Då talar vi fundamental osäkerhet”, säger han.

Krisen har slagit hårt, vilket märkts i såväl BNP-faller som i den stigande arbetslösheten. Men siffrorna hade kunnat se mycket värre ut, påpekar Thedéen och säger att en viktig anledning till att ge inte gör det är de omfattande åtgärder som vidtagits, såväl vad gäller finanspolitiken som hos Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden.

Vad gäller Finansinspektionen vidtogs en rad åtgärder, såsom att frigöra kapital i bankerna som ökar deras möjligheter att låna ut till företag och hushåll. I och med de sänkta kapitalkraven var Finansinspektionen tydliga med att man väntade sig att bankerna skulle vänta med utdelningar. Dessutom kommunicerades att bankerna kunde använda sin likviditetsbuffertar och amorteringskravet pausades.

“Utdelningar är normalt sett en fråga för banker och andra företag själva, men banksektorn bedriver samhällsviktig aktivitet och om en kris bryter ut så har ett man ett samhällsansvar för att säkra motståndskraft. Exceptionellt stor osäkerhet kräver sund försiktighet”, säger Erik Thedéen.

Just på grund av denna osäkerhet manar Erik Thedéen bankerna att avstå från att dela ut medel till aktieägarna under 2020.

Han säger att han förstår att den inte är oproblematiskt med inställda utdelningar, då det finns en konvention att utdelningar ska vara förutsägbara och stabila, men att det aktuella extraordinära läget gör det nödvändigt för bankernas del.

“Att avvakta med utdelningarna är en billig försäkring. Om vi får en markant sämre utveckling, då behövs kapitalet i bankerna för att klara ekonomin. Får vi en mer positiv utveckling, då finns pengarna kvar, men aktieägarna får invänta utdelningar till dess att läget har klarnat”, säger han.

Finansinspektionen väntar sig därför att bankerna avvaktar med utdelningar till i vart fall efter årsskiftet. Erik Theéedn säger även att Europeiska centralbanken och Europeiska systemrisknämnden gett uttryck för en liknande syn vad gäller andra europeiska banker.

Finansinspektionen ser inte hinder för att lönsamma och välkapitaliserade banker återupptar normala utdelningar när den exceptionella osäkerheten om coronakrisens påverkan på samhällsekonomin har klarnat.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här